Darujte 2 % zo svojich daní Queer Leaders Forum

QLF informuje

Darujte 2 % zo svojich daní Queer Leaders Forum

2 percentami zo svojich daní podporíte práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku a projekty Q-centrum a Dúhovy PRIDE Bratislava.

QLF pracuje od roku 2009 na uskutočnení vízie spoločnosti, v ktorej sexuálna orientácia a rodová identita nie sú dôvodmi na rozdeľovanie, stigmatizáciu, segregáciu a diskrimináciu ľudí.

V dnešnej dobe, keď sa na nás z každej strany valia homofóbne výroky politikov a cirkvi, keď pretrváva atmosféra osočovania a nenávisti zo strany tých, ktorí by tu mali byť pre pe nás a našu ochranu - potrebujeme vašu pomoc viac ako inokedy.

Potrebujeme, aby ste nám pomohli POMÁHAŤ. A my vám za to sľubujeme, že tu zostaneme aj v týchto turbulentných časoch, pripravení/é pomáhať - odborne, bezplatne, bezpečne a vytrvalo.

Pokračovanie…

Dúhový PRIDE je aj o ľudských právach trans* ľudí

(BRATISLAVA 29. júl 2013) Dúhový PRIDE nie je len o coming oute a zväzkoch gejov a lesieb. Jednou z nosných tém 4. ročníka sú ľudské práva trans* ľudí. Túto tému do platformy Dúhového PRIDE priniesla organizácia TransFúzia, ktorá chce takto poukázať na najzávažnejšie porušenia práv ľudí, ktorí sa identifikujú, alebo sú v spoločnosti označovaní ako transrodoví alebo rodovo nekonformní.

Jedným z najhrubších porušení práv trans* ľudí je nútená kastrácia. Je podmienkou pre ľudí, ktorí chcú v SR zmeniť meno a rod zo ženského na mužské alebo naopak. Predpoklad, že každý človek, ktorý má záujem o zmeny v dokladoch potrebuje podstúpiť operačné zákroky je mylný.

Rada Európy v júni vydala stanovisko za odstránenie týchto štátmi vyžadovaných praktík: "Nútené kastrácie sú rizikové operácie, ktoré sú vážnym zásahom do telesnej a duševnej integrity osôb a sú hrubým porušením ich ľudských práv."

Riaditeľ TransFúzie Roman Tyčka dopĺňa: “Pri týchto operačných zákrokoch dochádza k odstráneniu vnútorných rozmnožovacích orgánov. Nie je teda možné hovoriť eufemisticky o sterilizácii, ale jednoznačne o kastrácii. Ak osoba nechce podstúpiť tento zákrok, nesmie byť do neho nútená. Táto prax odporuje moderným štandardom zdravotnej starostlivosti .”

Ďalej chceme upozorniť na násilie voči trans* ľuďom. Na Slovensku sa nestretávame len s násilím motivovaným nenávisťou na základe sexuálnej orientácie. Motívom pre násilné činy je častokrát práve nenormatívny vzhľad a správanie, teda rodový prejav.

“Dúfame, že pomocou Dúhového PRIDE sa nám podarí upriamiť pozornosť na tieto a ďalšie témy, ktorým nebol zatiaľ venovaný dostatok pozornosti a prispejeme tým k zmene situácie," podotkla hovorkyňa Dúhového PRIDE Romana Schlesinger.

Pokračovanie…

Q-centrum je tu pre teba!

Q-centrum

Q-centrum je tvoj bezpečný priestor, miesto, kde ti pomôžu, poradia a miesto, kde stretneš starých známych aj nových neznámych.

Q-centrum vzniká z iniciatívy občianskeho združenia Queer Leaders Forum a s finančnou podporou Úradu vlády SR.

Q-centrum ti poskytuje odborné poradenstvo, linku podpory, komunitnú obývačku, LGBT knižnicu a mnoho ďalších služieb.

Podporme QLF - Podporme komunitu

Queer Leaders Forum (QLF) je občianske združenie, ktoré funguje len vďaka zanieteným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam. Našou prácou sa cielene usilujeme o zmenu verejnej mienky, názorov a postojov médií a o oživenie samotnej LGBTQ komunity. Naša práca je prácou pre vás/nás všetkých. Každým prispetým eurom prispievate prostredníctvom nás aj sebe a svojmu okoliu. Každým príspevkom darovaným QLF sa stávate sami/y zmenou, ktorú potrebujeme…
Číslo nášho účtu: 4007662494/7500. Ďakujeme!

Všetky finančné dary pripísané na účet OZ QLF sa riadia zásadami riadneho hospodárenia, v súlade s právnym poriadkom SR a môžu byť použité výlučne na aktivity spojené s napĺňaním cieľov a vízie OZ.

 

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Stay Connected

Queer Leaders Forum (QLF) Blog na blog.sme.sk Queer Leaders Forum (QLF) na Twitteri Queer Leaders Forum (QLF) na Facebooku
 
 
 
Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) EEA Grants
Projekt Q-centrum: LGBTI poradenstvo na Slovensku bol podporený sumou 49 560 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Q-centrum: LGBTI poradenstvo na Slovensku je Podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv. | Projekt Dúhové vzdelávanie bol podporený sumou 3 396,37 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Dúhové vzdelávanie je Posilnenie aktívneho občianstva.