Romana Schlesinger
výkonná riaditeľka združenia

Romana Schlesinger
Romana Schlesinger pochádza z Trenčína, kde vyštudovala gymnázium, pôsobila ako členka redakčnej rady školského časopisu a dva roky ako členka amatérskeho divadelného aj literárneho súboru. Od roku 2005 študuje na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Téma ľudských práv ju oslovila cez problematiku holokaustu a diskriminácie zažitej na vlastnej koži. V roku 2008 absolvovala sériu workshopov Prvého lesbického združenia Museion, sériu workshopov zameraných na otázku rodovej rovnosti, dve zahraničné LGBTQ konferencie a iné ľudskoprávne semináre doma i v zahraničí. V tom istom roku obhájila na katedre žurnalistiky UK bakalársku prácu „Lesbické a gejské periodiká na Slovensku“. Úzko spolupracuje s Museionom ako jedna z projektových manažérok.“

Katarína Sokolová
sociálna pracovníčka

Katarína Sokolová
Katarína Sokolová vyštudovala v roku 2007 odbor Sociálna pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobí v treťom sektore od strednej školy. Na strednej škole bola dobrovoľníčkou nadácie Zdravého mesta Banská Bystrica a po absolvovaní kurzu Prevenčná pracovníčka HIV/AIDS realizovala besedy na tému HIV a AIDS so žiakmi/čkami a študentami/tkami ZŠ a SŠ v Banskej Bystrici. Od roku 2005 pracovala v Občianskom združení Odyseus ako terénna sociálna pracovníčka s injekčnými užívateľmi drog, osobami pracujúcimi v sex-biznise a mladými ľuďmi. Od roku 2007 pracovala pre OZ Odyseus aj ako koordinátorka prevenčného programu pre mladých ľudí na tému užívania drog a prevencie sexuálne prenosných ochorení. V OZ Odyseus sa venovala hlavne témam užívanie drog, harm reduction prevencia, HIV/AIDS, krvou prenosné ochorenia, prevencia sexuálne prenosných ochorení, či projektový management. Od roku 2011 je súčasťou organizačného teamu Duhový PRIDE Bratislava a od novembra 2011 je sociálnou pracovníčkou prvého komunitno-poradenského centra pre lesby, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí Q-centrum.

Roman Kollárik
zástuca riaditeľky, projektový manažér

Roman Kollárik
Roman Kollárik sa venuje LGBTQI témam uz vyše 10 rokov z aktivistikej i akademickej stánky. Vyštudoval psychológiu a svoju magisterskú prácu venoval téme „Menšinová skúsenosť heterosexuálnych ľudí“. Podieľal na viacerých slovenských i medzinárodných výskumoch týkajúcich sa najmä menšín… Pracoval už pre Habio a Q-archív. Je jedným zo zakladateľov iniciatívy TransFúzia. Už tretím rokom je v organizačnom tíme Dúhového PRIDE a momentálne pracuje ako projektový manažér komunitného priestoru pre LGBT ľudí Q-centrum.

Vendy Esteban
projektový manažér

Vendy Esteban
Vendy Esteban vyštudoval obecnú antropológiu na FHS UK v Prahe. V rámci súčasného doktorského štúdia na ÚEt SAV v Bratislave sa zaoberá témou networkingu v LGBTQ hnutí. Behom dvojročného výzkumného pobytu v Španielsku úzko spolupracoval s nezávislými LGBTQ kolektívmi, v súčasnosti sa angažuje najmä v oblasti transaktivismu. Zaujíma sa o politiku identity, queer a transgender teóriu.

Katarína Franeková
psychologička

Katarína Franeková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už počas štúdia sa aktívne pohybovala v treťom sektore. V OZ Odyseus pracovala s drogovými užívateľmi/kami, ľuďmi pracujúcimi v sex-biznise a na rôznych festivaloch robila prevenciu v oblasti bezpečnejšieho sexu a užívania drog. Má taktiež skúsenosti s prácou s deťmi z detského domova a prípravou voľnočasových aktivít pre ne pod hlavičkou OZ Lorien. Absolvovala kontinuálny facilitačný tréning pre trénerov/ky. Momentálne je v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku a pracuje ako psychologička v Komunitnom centre pre lesby, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí, Q-centre.